Succes

Hvad er succes? Hvad skal der til for at få succes i livet? Og hvornår kan man kalde sig selv succesfuld?

Alle disse spørgsmål er ikke helt så enkle at svare på. Gennem de forskelllige artikler i denne kategori søger jeg at komme med konkrete bud på, hvordan man kan gribe det an.

Langt hen ad vejen er succes ikke et håndgribeligt mål. Du er ikke en evig succes, fordi du har opnået succes med en virksomhed. Måske er du slet ikke en succes, selvom din virksomhed er succesfuld.

Succes kan sagtens være og er ofte midlertidig, hvorfor det store spørgsmål er, hvordan man opnår succes på det kontinuerlige plan. For at gøre det endnu mere kompliceret er succes på mange måder også subjektivt.

Hvad jeg opfatter som succesfuldt, kan opfattes som det stik modsatte af dig. Derfor er det også vigtigt at spørge sig selv. Hvad er min definition af det at være en succes?

1 2 4