Det kan ikke være nogen hemmelighed, at jeg altid har været en person af rebelsk karakter. Jeg har altid haft for vane at gå imod normerne, men sådan er jeg nu engang indrettet. Vi behøver ikke alle være rebeller og det er i øvrigt heller ikke nødvendigt, men den almene sunde fornufts langsomme død er inden for rækkevidde, hvis vi fortsætter i dette spor.

Denne rant er på ingen måde en glorificering af rebelskheden. Det er blot et opråb til befolkningen, at vi med langsomme, men konstante zombie-skridt nærmer os endestationen.

Det er nemlig efterhånden således, at vi har erstattet den almene sunde fornuft med hardcore regelrytteri. Vi lader os opdrage og påvirke af samfundets indretning i så høj grad, at vi glemmer at tænke selvstændigt eller forholde os kritiske.

Og det være sig i alle facetter af vores tankevirksomhed.

Flertallet af den danske befolkning venter eksempelvis med at gå over vejen, selvom der ikke er et øje i miles omkreds, blot fordi lyskrydset viser en rød farve. Det må man nemlig ikke!

Vi følger blindt anvisninger og vejledninger, selvom de ikke giver spor mening. Forleden var jeg eksempelvis nede ved det lokale renseri for at hente en GLS-pakke til min kæreste. Jeg havde taget hendes pas med som dokumentation, men fordi jeg ikke havde de fire sidste tal i pakkenummeret, kunne det altså ikke lade sig gøre.

Her har vi altså at gøre med at menneske, som er fuldstændig blottet for almen sund fornuft, rationale og selvstændighed. Frem for at anskue situationen ud fra et logisk perspektiv, forholder rensekonen sig blindt og ukritisk til denne meningsløse procedure.

Jeg måtte gå derfra uden pakken!

Også på arbejdspladser ser jeg en bekymrende mangel på sund fornuft og selvstændig tankevirksomhed. Man gør, hvad der bliver sagt uden at overveje, om det overhovedet giver mening.

Kunne det måske gøres bedre? Kunne man vha. argumenter, der bygger på sund fornuft, ændre sin chefs opfattelse eller virksomhedens regelsæt? Ville det være muligt at indføre smidighed i forhold til reglerne?

Anders Matthesen beskriver det bedre, end jeg nogensinde kunne formulere det.

Jeg opfordrer ikke til, at man bryder reglerne. Man må selv stå til regnskab for sine handlinger og vurdere, om de er det værd. Det jeg opfordrer til, er, at i stedet for at have en sort-hvid tilgang til tilværelsens regelsæt, bør den være nuanceret.

Oprindeligt blev regler og love skabt for at sætte nogle faste rammer for samfundet. Fælles spilleregler om man vil. Ville det være helt igennem uacceptabelt, at man bruger reglerne som indikatorer frem for rigide retningslinjer?

Det røde trafiklys giver jo rigtig god mening, når indre København er ved at brænde sammen midt i rush hour fredag eftermiddag, men på en øde vej klokken 2 om natten? Rensekonens insisteren på pakkenummeret ville såmænd også give mening, hvis ikke jeg havde passet med.

Jeg synes, at det er på tide, at vi i højere grad begynder at praktisere den almene sunde fornufts glimrende egenskaber. Fortsætter vi med ukritisk at lade os diktere af regler, forbud og påbud, ender vi som 5 millioner zombie-extras til en sæson af Walking Dead.